Konsulttjänster

Ylva erbjuder också konsulttjänster:

  • Inkluderande stads/byaplanering genom kultur. Kommuner förväntas idag ha planeringsstrategier som inkluderar invånare. Det kan till exempel vara fråga om ett område i en stad som ska förnyas och planeras. Enligt lagen ska invånare vara med i denna process men många tjänstemän har inte kunskap och möjlighet att själva genomföra sådana processer.

***

  • Konsultering om rejäl handel och etisk konsumtion genom hands-on workshops. Rejäl handel handlar om konsumtionsvaror och dess väg till våra hem och matbord. Traditionellt sett mäts en verksamheters effektivitet endast i finansiella termer men jobbar man med rejäl handel beaktas man också de effekter som saknar marknadsvärde för alla som berörda genom hela verksamhetskedjan

***

***

  • Workshops i att skapa audio-promenader och online plattformen Izi-travel. Jag har jobbat med Izi-promenader själv, handlett andra och bland annat skapat audio-promenader med unga.

***

 

  • Reko och social hållbarhet vad är det? Välkomna på ett skräddarsytt seminarium eller workshop där vi tillsammans reder ut begreppet reko och social hållbarhet och hur de är kopplade till varandra.