RekoSkolan konsulttjänster

Jag erbjuder seminarier och konsulttjänster i temat hållbarhet och Agenda 2030.  Eventet kan anpassas för alla ålders- och intressegrupper.

Att definiera hållbarhetsbegreppet och speciellt social hållbarhet kan vara komplicerat, men det är en utmaning jag gärna tar eftersom jag tycker det är viktigt att förstå alla de olika komponenterna. Social hållbarhet är en av de tre huvudpelarna i tanken om ett hållbart samhälle, tillsammans med ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Social hållbarhet är en process eller ett ramverk som främjar välbefinnande för en organisations egna medlemmar samtidigt som den stöder samarbetsorganisationers välmående och framtida generations förmåga att upprätthålla en välmående gemenskap.

Några förslag på teman och konsultområden

  • Reko och social hållbarhet – vad är det? Välkomna på ett skräddarsytt seminarium eller workshop där vi tillsammans reder ut begreppen reko och social hållbarhet och hur de är kopplade till varandra.
  • Inkluderande byaplanering genom kultur. Idag förväntas kommuner upprätta planeringsstrategier som inkluderar invånarna. Det kan till exempel vara fråga om ett område i en stad som ska förnyas och planeras. Enligt lagen ska invånare vara med i denna process, men många tjänstemän har inte kunskap och möjlighet att själva genomföra sådana processer.
  • Rejäl handel och etisk konsumtion genom hands-on workshops. Rejäl handel handlar om konsumtionsvaror och deras väg till våra hem och matbord. Traditionellt sett mäts en verksamhet effektivitet endast i finansiella termer, men jobbar man med rejäl handel beaktar man också de effekter som saknar marknadsvärde för alla berörda genom hela verksamhetskedjan.
  • Matsuverenitet. Matsuveränitet som begrepp handlar om att makten över maten finns i händerna på producenter och konsumenter snarare än att styras av marknadskrafter och storföretag. Det innebär också att mat ska produceras på ett ekologiskt hållbart sätt som inte skadar möjligheterna för framtida generationer att förse sina familjer och lokala samhällen med näringsrik mat.
  • Permakulturfilosofi. Permakultur-filosofin genomsyrar mitt arbete.  Permakultur är en gräsrotsorganisation som baseras på designprinciper, etik och en vilja att förändra världen till det bättre och är främst känd som ett hållbart sätt att bruka marken på.
  • Social innovations inspiration. Typ Citymartoch European Cultural Foundations utmaningar. Jag har jobbat med flera sociala innovationsprojekt och är gärna med om fler!
  • Vi skapar en audio-promenad på online plattformen Izi-travel. Jag har skapat Izi-promenader handlett andra som skapat audio-promenader och arbetat med unga som i projektet MyMap.
  • RekoSkolans hands-on choklad-workshops.

***

Advertisement