Social hållbarhet

Att definiera social hållbarhet kan vara litet svårt men det är en utmaning jag gärna tar. Social hållbarhet är en av de tre huvudpelarna i tanken om ett hållbart samhälle tillsammans med ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Social hållbarhet är en process eller ett ramverk som främjar välbefinnande för en organisations egna medlemmar samtidigt som de stöder samarbetsorganisationers välmående och framtida generations förmåga att upprätthålla en välmående gemenskap.

Lifestyle

Begreppet hållbarhet i den bemärkelsen vi använder det idag kommer från Brundtland-kommissionen vars definition av hållbar utveckling är: Att möta dagens behov samtidigt som man säkerställer att framtida generationer kan möta sina behov. Det låter bra men vad betyder det egentligen? För företag omfattar social hållbarhet effekterna av företagets verksamhet på både människor och samhälle, men det är den svåraste av de tre hållbarhetspelarna att mäta. Social hållbarhet handlar i stort också om mänskliga rättigheter som omfattar jämställdhet och jämlikhet på alla plan och barns rättigheter. Utöver arbetsförhållanden är det frågor som fattigdom, ojämlikhet, utbildning, hälsa, sanitet, fred som blir viktiga och självklart handlar social hållbarhet om rejäl handel. Besläktade begrepp är permakultur och reko.

Själv tycker jag att ingen så väl som Banksy beskriver i bild vad social hållbarhet och ett hållbart och rättvist samhälle egentligen är. Ovan om vår ohållbara livsstil och bilden nedan som talar för sig själv.

rickshaw_n

Kom med på Reko-workshop till Rekoskolan så får du höra om och diskutera social hållbarhet!

Advertisement