RekoSkolan

Välkommen till RekoSkolan!

RekoSkolan erbjuder hands-on workshops och seminarier och andra aktiviteter där social hållbarhet står i fokus. Choklad och reko, som är en sammanslagning av orden rejäl och eko, är våra genomgripande teman. Vi erbjuder kurser online och fysiskt och i både södra Finland och Sverige.