RekoSkolan

Välkommen till RekoSkolan!

RekoSkolan är en skola som finns både i en gammal folkskola utanför Ekenäs på Finlands sydvästra kust och som mobil skola. Vi erbjuder hands-on workshops och seminarier och andra aktiviteter där social hållbarhet står i fokus. Choklad och reko, som är en sammanslagning av orden rejäl och eko, är våra genomgripande teman.

OBS verksamheten är vilande pga Corona-pandemin, men vi återkommer!

vårt hus