Workshops

 

Alla fysiska kurser är framflyttade till okänt datum på grund av Corona-pandemin.

Kontakta oss för mer info, workshops ordnas beroende på Covid-läget.

Hör av dig om du är intresserad så jag vet att intresset finns.

KOM MED PÅ ONLINE WORKSHOP!

En pilotworkshop online i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Lund.

(Uppskjuten till hösten – återkommer med besked om datum)

 

RE-MAKE OCH BÄR-PRALIN WORKSHOPS

När vi kan samlas igen planerar vi att ordna:

Re-make workshops och workshops där vi plockar bär som vi förädlar och använder i

tillverkning av praliner. 

Kontakta oss/Contact us/ HÄR