Ylva Rancken-Lutz

Jag som startade upp RekoSkolan 2018 är Ylva Rancken-Lutz och jag har en magisterexamen inom sociologi från Lunds universitet och har forskat i mina specialområde familjer i staden, social hållbarhet och inkluderande stadsplanering. Jag har också 10 års arbetserfarenhet från Emmaus. Under 6 år jobbade jag på Emmaus-Westervik som verksamhetsledare med min man Jonathan Lutz och 4 år som verksamhetsledare för Butik Emma – en reko- och secondhandbutik med  bokkafe som jag startade upp i Ekenäs på 90-talet. Dessutom har jag jobbat 8 år som forskare, 4 år som projektledare och ett 10-tal år som lärare inom folkbildningen.

Att omvandla teorier och visioner om social hållbarhet till konkreta handling är något som drivit mig att starta upp RekoSkolan. Jag vill dela med mig av den kunskap jag har och intresse under slogan ”mindre snack och mera verkstad”. Jag tror alltså att effektivaste och bästa sättet att beskriva social hållbarhet är genom ”think-and-act” workshops – alltså sådana där vi både pratar och gör något praktiskt. Jag erbjuder också analystjänster för företag och organisationer som vill bli bättre på social hållbarhet och SROI (Social Return on Investment) analyser. Just nu hösten 2018 är jag mitt uppe i ett roligt samarbetsprojekt i Ekenäs.  Ekenäs Solhus är ett lusthus med picknickbord och laddningsstation för mobiltelefoner eller annan elektronik. Energin kommer från solen!

Jag har utbildning inom konsthantverk och har tidigt i livet haft en egen keramik-verkstad och har också haft ansvar för matlagningen på kurser, läger och på Emmaus kollektivet i Västervik och jag har jobbat som barnskötare ett antal år. Och nu jag också tagit kurser i pralintillverkning!

Här på min privata blogg hittar du info om mina forskningsintressen och andra instressen. Under konsulttjänster kan du se vad jag jobbat med inom området.