Ylva Rancken-Lutz

Jag startade upp RekoSkolan 2018 när jag en längre tid varit frustrerad över att jag inte hittade bra sätt på vilka jag kunde förklara och jobba med social hållbarhet som begrepp. Nu tycker jag att jag hittat ett sätt som når fram.

Jag har en magisterexamen inom sociologi från Lunds universitet och har forskat i mina specialområde familjer i staden, social hållbarhet och inkluderande stadsplanering. Jag har också 10 års arbetserfarenhet från Emmaus. Under 6 år jobbade jag på Emmaus-Westervik som verksamhetsledare med min man Jonathan Lutz och 4 år som verksamhetsledare för Butik Emma – en reko- och secondhandbutik med bokkafe (där jag sålde Ekenäs första reko choklad) som jag startade upp i Ekenäs på 90-talet. Dessutom har jag jobbat 8 år som forskare, 4 år som projektledare och ett 10-tal år som lärare inom folkbildningen.

Att omvandla teorier och visioner om social hållbarhet till konkreta handling är alltså något som drivit mig att starta upp RekoSkolan. Jag vill dela med mig av den kunskap jag har och intresse under slogan ”mindre snack och mera verkstad”. Jag tror alltså att effektivaste och bästa sättet att beskriva social hållbarhet är genom ”think-and-act” workshops – alltså sådana där vi både pratar och gör något praktiskt. Jag erbjuder också analystjänster för företag och organisationer som vill bli bättre på social hållbarhet. Ett roligt hållbarhetsprojekt som jag jobbade med under 2018 är ett roligt samarbetsprojekt i Ekenäs.  Det är projektet Ekenäs Solhus som är ett lusthus med laddningsstation (USB-portar) för mobiltelefoner eller annan elektronik. Energin kommer från solen!

Jag har utbildning inom konsthantverk och har tidigt i livet haft en egen keramikverkstad och har också haft ansvar för matlagningen på kurser, läger och på Emmaus kollektivet i Västervik och jag har också jobbat som barnskötare ett antal år. Och nu är jag också pralinör!

Här på min privata blogg hittar du info om mina forskningsintressen och andra instressen. Under konsulttjänster kan du se vad jag jobbat med inom området.

 

Advertisement