Social hållbarhet lättbegripligt

Jag erbjuder seminarier och konsulttjänster i temat hållbarhet och Agenda 2030 och specifikt om social hållbarhet på ett lättbegripligt sätt. Eventen kan anpassas för alla ålders- och intressegrupper.

Att definiera hållbarhetsbegreppet och speciellt social hållbarhet kan vara komplicerat, men det är en utmaning jag gärna tar eftersom jag tycker det är viktigt att förstå alla de olika komponenterna. Social hållbarhet är en av de tre huvudpelarna i tanken om ett hållbart samhälle, tillsammans med ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Social hållbarhet är en process eller ett ramverk som främjar välbefinnande för en organisations eller ort egna medlemmars och på samma gång framtida generations förmåga att upprätthålla en välmående gemenskap.

Några förslag på teman för events

  • Reko och social hållbarhet – vad är det? Välkomna på ett skräddarsytt seminarium eller workshop där vi tillsammans reder ut begreppen reko och social hållbarhet och hur de är kopplade till varandra. Eventet kan kombineras med chokladprovning.
  • Rejäl handel och etisk konsumtion genom hands-on workshops. Rejäl handel handlar om konsumtionsvaror och deras väg till våra hem och matbord. Traditionellt sett mäts en verksamhet effektivitet endast i finansiella termer, men jobbar man med rejäl handel beaktar man också de effekter som saknar marknadsvärde för alla berörda genom hela verksamhetskedjan. Eventet kan kombineras med chokladprovning.
  • Matsuverenitet. Matsuveränitet som begrepp handlar om att makten över maten finns i händerna på producenter och konsumenter snarare än att styras av marknadskrafter och storföretag. Det innebär också att mat ska produceras på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt som inte skadar möjligheterna för framtida generationer att förse sina familjer och lokala samhällen med god och näringsrik mat. Eventet kan kombineras med chokladprovning.

***

Advertisement